Política de Cookies


Política de cookies en Galego (en castellano a continuación)

Neste sitio web recompilamos e utilizamos dados usando cookies como explicamos na nosa política de privacidade. Como indican as directrices da Agencia Española de Protección de Datos procedemos a explicar o uso de cookies que fai este sitio web.

As cookies son pequenos arquivos que se almacenan no seu dispositivo cando visita algúns sitios web e son usadas para rexistrar certas accións realizadas durante a navegación no sitio. Estes arquivos conteñen dados anónimos e non son perxudiciais para o seu equipo.

Este sitio web só usa cookies para facilitar a navegación e para obter dados estatísticos relativos ao uso do propio sitio web. As cookies deste sitio web non recollen ningún tipo de información de identificación persoal.

Este sitio web utiliza cookies de terceiros para usos estatísticos e de análise de tráfico web exclusivamente. Estas cookies de terceiros non comprometen a privacidade de quen visite o sitio web. Estas cookies de terceiros son as seguintes:

– Google Analytics. http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

– Facebook Pixel. https://www.facebook.com/help/568137493302217?helpref=faq_content

Outro tipo de cookies de terceiros que usa este sitio web son as cookies de redes sociais. Cada rede social ten as súas propias cookies para poder  utilizar botóns do tipo Compartir ou Gústame e cada unha desas redes sociais ten as súas propias políticas de cookies.

– Cookies de Facebook. https://www.facebook.com/policies/cookies/

– Cookies de Twitter. https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

– Cookies de Instagram. https://help.instagram.com/155833707900388

Vostede pode desactivar, eliminar ou bloquear as cookies deste sitio web en calquera momento mediante a configuración do navegador que utilice no seu equipo. Cada navegador ten os seus procedementos para realizar estas accións, pode atopar información de como facelo na axuda do seu navegador.


Política de Cookies en castellano (en galego arriba)

En este sitio web recopilamos y utilizamos datos usando cookies como explicamos en nuestra política de privacidad. Como indican las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a explicar el uso de cookies que hace este sitio web.

Lss cookies son pequeños archivos que se almacenan en su dispositivo cuando visita algunos sitios web y son usadas para registrar ciertas acciones realizadas durante la navegación en el sitio. Estos archivos contienen datos anónimos y no son perjudiciales para su equipo.

Este sitio web solo usa cookies para facilitar la navegación y para obtener datos estadísticos relativos al uso del propio sitio web. Las cookies de este sitio web no recogen ningún tipo de información de identificación personal.

Este sitio web utiliza cookies de terceros para usos estadísticos y de análisis de tráfico web exclusivamente. Estas cookies de terceros no comprometen la privacidad de quien visite el sitio web. Estas cookies de terceros son las siguientes:

– Google Analytics. http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

– Facebook Pixel. https://www.facebook.com/help/568137493302217?helpref=faq_content

Otro tipo de cookies de terceros que usa este sitio web son las cookies de redes sociales. Cada red social tiene sus propias cookies para poder  utilizar botones del tipo Compartir o Me Gusta y cada una de esas redes sociales tiene sus propias políticas de cookies.

– Cookies de Facebook. https://www.facebook.com/policies/cookies/

– Cookies de Twitter. https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

– Cookies de Instagram. https://help.instagram.com/155833707900388

Usted puede desactivar, eliminar o bloquear las cookies de este sitio web en cualquier momento mediante la configuración del navegador que utilice en su equipo. Cada navegador tiene sus procedimientos para realizar estas acciones, puede encontrar información de cómo hacerlo en la ayuda de su navegador.