Política de privacidade


Política de privacidade en galego (en castellano a continuación)

Nesta páxina explicamos o tratamento que facemos dos seus dados persoais cando visita o noso sitio web http://nadal.eiravedrafotografas.com/.

A responsable segundo o Regulamento Xeral de Protección de Dados (RGPD) é Elena García Vázquez, con nome comercial “Eiravedra Fotógrafas” e exercendo a actividade de “Servizos fotográficos”. O domicilio fiscal é av. Esteiro 121-123 baixo, 15403 Ferrol. Teléfono 981 931 924 e correo electrónico contacto@eiravedrafotografas.com.  Se tivese algunha pregunta, dúbida ou crítica respecto á protección de dados ou se desexase exercer os seus dereitos sobre os mesmos póñase en contacto con nós nas nosas direccións postais ou electrónicas indicadas anteriormente á atención de “responsable de protección de dados”.

Neste sitio web só procesamos os dados que nos transmite o seu navegador para que poda visitar o noso sitio web e a información que recebemos das cookies estabelecidas para realizar análises estatísticas do noso sitio web. Todo o referido ao uso de cookies por este sitio web pode consultarse na política de cookies.

Dados non identificables dos visitantes de http://nadal.eiravedrafotografas.com/poden ser recollidos na navegación por este sitio web a través dos servicios de:

– Pixel de Facebook

– Google Analytics

Estes dados son usados unicamente para realizar analises estatísticas. Non se recompilan dados persoais identificativos de ningún tipo.


Política de privacidad en castellano (en galego arriba)

En esta página explicamos el tratamiento que hacemos de sus datos personales cuando visita nuestro sitio web http://nadal.eiravedrafotografas.com/.

La responsable según el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es Elena García Vázquez, con nombre comercial “Eiravedra Fotógrafas” y ejerciendo la actividad de “Servicios fotográficos”. El domicilio fiscal es av. Esteiro 121-123 baixo, 15403 Ferrol. Teléfono 981 931 924 y correo electrónico contacto@eiravedrafotografas.com.  Si tuviese alguna pregunta, duda o crítica respecto a la protección de datos o si desease ejercer sus derechos sobre los mismos póngase en contacto con nosotros en nuestras direcciones postales o electrónicas indicadas anteriormente a la atención de “responsable de protección de datos”.

En este sitio web solo procesamos los datos que nos transmite su navegador para que pueda visitar nuestro sitio web y la información que recibimos de las cookies establecidas para realizar análisis estadísticos de nuestro sitio web. Todo lo referido al uso de cookies por este sitio web puede ser consultado en la política de cookies.

Datos no identificables de los visitantes de http://nadal.eiravedrafotografas.com/ pueden ser recogidos en la navegación por este sitio web a través de los servicios de:

– Pixel de Facebook

– Google Analytics

Estos datos son usados únicamente para realizar análisis estadísticos. No se recopilan datos personales identificativos de ningún tipo.